Lekve - Syse - Hakastad

Frukt- og siderruta

Ulvik, Hardanger Sjå kart Les om gardane
Opplev blømingshelg i Hardanger

Sidersleppet

Ulvik, i mai Sjå program
Opplev oktobertorg i Ulvik

Fruktsleppet

I oktober Les om fruktsleppet

Den einaste frukt- og siderruta i Noreg finn du i Ulvik i Hardanger. Tre
gardar – mange ulike opplevingar frå gard til gard. Du kan vandre gjennom frukthagar frå sentrum og fjorden i Ulvik, og opp til gardane.
Alle gardane har gardsutsal.

Gardane tek imot grupper etter avtale for omvisningar og smaksprøvar, og legg vekt på å gje ulike opplevingar. Ta kontakt direkte med kvar gard for grupper!

Hardanger Saft- og Siderfabrikk

Fruktgarden på Lekve driv produksjon av eplemost, sider og brennevin. Førehandstinging av lunsj og middag i gardsrestauranten for større grupper. Sal av sider og eplemost i gardsbutikken.

Lekve gard v/ Nils J. Lekve

Syse gard

Syse Gard, eit vestlandsbruk som dyrkar frukt og held 70 vinterfora sau. Syse Gard er eit Economuseum på frukt og fruktforedling og har gardsutsal med vidareforedla frukt, lammekjøt, eplemost og sider.

v/Gro Tveit Uglenes og Hans Uglenes

Ulvik Frukt & Cideri

Familiegard som dyrkar over 20 eplesortar (mange gamle) og moreller. Driv med vidareforedling av eple til mange ulike typar eplemostar, sider og eplesidereddik. Har gardsutsal med sal av sider,eplemost og eplesidereddik. Moreller og eple i sesong.

 v/Torbjørg Austrud og Asbjørn Børsheim

Siderslepp 21. mai 2022

2. november 2021

Hold av datoen! Endeleg kan me i Frukt og Siderruta igjen ynskje dykk velkomen til blømingshelg og Siderslepp innerst i Hardangerfjorden 21- 22. mai 2022. Meir informasjon og billettar kjem!

Les meir

Haustopplevingar i Ulvik laurdag 2. oktober

23. september 2021

Dei tre gardane på Frukt- og Siderruta har ope gardsutsal 10-17.Sal av frukt og fruktprodukt, råsaft, ferskt lammekjøt mm. I tillegg sel alle gardane smaksprøvar/siderplankar.Hardanger Saft og Siderfabrikk (Lekve Gard)…

Les meir

Sidersleppet 2021 avlyst!

20. april 2021

Me ynskjer dykk likevel velkomen til blømingshelg innerst i Hardangerfjorden 21- 22. mai. Alle gardane held ope frå 10:00- 17:00 fredag og laurdag, der du kan handle i gardsutsala.. På…

Les meir

Omvisning på gardane

Alle gardane tek imot grupper etter avtale for omvisningar og smaksprøvar, men legg vekt på å gje ulike opplevingar. Gardane har salsløyve for sider og gardsutsal.