Sideresleppet 2020 vert avlyst

Sidersleppet 2020 vert avlyst grunna koronasituasjonen og restriksjonar som fylgjer den.

Me satsar på nytt siderslepp, laurdag 22.05.2021. Set av datoen!